Privacy- en cookieverklaring

Dit privacystatement is van toepassing op persoonsgegevens die S.R.S. Specialist Retail Systems B.V. verwerkt van (medewerkers van) haar (potentiële) klanten, onder meer via de website en het inlogportaal. Via dit privacystatement informeert S.R.S. u over wat er met de gegevens gebeurt.


Doeleinden verwerking persoonsgegevens
Persoonsgegevens worden door S.R.S. verwerkt om (potentiële) klanten van informatie te kunnen voorzien over onze diensten, om een goede dienstverlening te kunnen bieden, voor facturatiedoeleinden, voor de afhandeling van supportaanvragen en –verzoeken en voor het versturen van nieuwsbrieven. Wij verwerken deze gegevens ter voorbereiding op/ter uitvoering van onze overeenkomst danwel omdat wij daar een gerechtvaardigd belang bij hebben. Een gerechtvaardigd belang kan zijn gelegen in het zorgen voor een adequaat functionerende website en het voorzien van informatie aan potentiële klanten.


Soort gegevens dat wordt verwerkt
Persoonsgegevens die wij van (medewerkers van) (potentiële) klanten verwerken zijn naam, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens rondom supportaanvragen en –verzoeken.


Marketingactiviteiten
S.R.S. houdt in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van haar websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd.


Cookies
S.R.S. gebruikt alleen technische, functionele  en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Beveiligingsniveau
S.R.S. beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van passende technische en  organisatorische maatregelen. Hierbij kunt u denken aan een beveiligde SSL cetrificaat, waardoor alle communicatie versleuteld via een beveiligde HTTPS verbinding loopt. Daarnaast worden gebruikerswachtwoorden versleuteld opgeslagen en dient het wachtwoord aan minimale complexiteitsvereisten te voldoen (8 karakters, waaronder een hoofdletter, kleine letter en een speciaal teken). S.R.S. verstrekt de persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien en voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Rechten van betrokkenen
Indien wij persoonsgegevens van u verwerken, kunt u per e-mail (zie hierna) een verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt ook een verzoek indienen tot rectificatie van uw gegevens, om uw gegevens te wissen of om de verwerking te beperken. Verder kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Tot slot kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over de verwerking van uw persoonsgegevens.


Bewaartermijnen
S.R.S. verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. S.R.S. houdt zich aan de wettelijk voorgeschreven bewaartermijnen en bewaart persoonsgegevens in de regel niet langer dan twee jaar na het laatste contact met een (potentiële) klant. Nadien worden de persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderd.


Contactgegevens
Bij vragen en verzoeken rondom de verwerking van persoonsgegevens kunt u contact opnemen met:

S.R.S. Specialist Retail Systems B.V.
Alexandra Bronwasser
Transistorstraat 46-3
1322 CG Almere
info@srs.nl


Aanpassen privacystatement
Wij behouden ons het recht voor ons privacystatement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website (www.srs.nl) worden gepubliceerd.


Versie: 24-05-2018

SRS Specialist Retail Systems BV
Transistorstraat 46-3
1322 CG Almere

 info@srs.nl

036-458 70 31 (software support)
036-548 70 39 (hardware support)

VRAAG DEMO AAN